cmt@olbrzym.pl

Zdjęcia panoramiczne wykonane podczas I Dolnośląskego Pikniku Militarnego